Thư Viện Công Cộng Thành Phố Austin mở cửa lại cho công chúng vào ngày 10 tháng Năm

FOR IMMEDIATE RELEASE:
Friday, May 7, 2021

Thư Viện Công Cộng Thành Phố Austin mở cửa lại cho công chúng vào ngày 10 tháng Năm

Lịch trình mở cửa lại cho công chúng của Thư viện Công cộng thành phố Austin (APL) đối với Dịch vụ Nhanh trực tiếp với số lượng người hạn chế sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 10 tháng Năm tại 12 thư viện.

Các thư viện mở cửa vào tháng tới cho các dịch vụ tận nơi Nhanh là Central, Carver, Chi Nhánh Hampton tại Oak Hill, Manchaca, Milwood, North Village, Old Quarry, Ruiz, Spicewood Springs, St. John, Windsor Park và Yarborough.

Các dịch vụ kỹ thuật số, cùng với dịch vụ trên lề đường, sẽ tiếp tục. Các dịch vụ sau sẽ được thêm vào bên trong thư viện: Tìm và mượn sách và tài liệu, In và sao chép, Máy tính công cộng, Wi-Fi, Thẻ thư viện mới, đến nhận sách đã đặt trước và mượn sách, Trợ giúp về công nghệ và tài liệu tham khảo.

Tiền phạt sẽ được khôi phục vào ngày 17 tháng Năm, năm 2021 - các mặt hàng dành cho người lớn, được trả lại hoặc mượn lại quá hạn, sẽ bắt đầu cộng dồn tiền phạt.

Trung tâm Lịch sử Austin sẽ tiếp tục dịch vụ tham khảo từ xa và bổ sung dịch vụ đích thân đến trực tiếp với sức chứa giới hạn vào các ngày Thứ Năm và Thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 13 tháng Năm.

Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 28 tháng Sáu, dịch vụ trực tiếp sẽ mở rộng đến tất cả các chi nhánh của Thư viện Công cộng thành phố Austin (ngoại trừ những chi nhánh đang được cải tạo). APL đã thực hiện chương trình thu gom bên lề đường kể từ tháng Sáu, năm 2020.

APL mang lại quyền truy cập máy tính quan trọng cho người dân để họ có thể tận dụng lợi thế của việc ghi danh chủng ngừa và các dịch vụ xã hội khác do chính quyền Thành phố, Tiểu bang và Liên bang cung cấp.

Tất cả các thư viện APL đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để giữ an toàn cho khách hàng và nhân viên, chẳng hạn như các biện pháp bao gồm dưới đây:

· Tấm chắn nhựa được lắp đặt tại tất cả các bàn lưu thông

· Tất cả khách hàng và nhân viên phải đeo khẩu trang

· APL đã lắp đặt thiết bị ion hóa lưỡng cực trong hệ thống máy điều hòa trong khắp tại tất cả các địa điểm của APL. Thiết bị được thiết kế để trung hòa các chất gây ô nhiễm (chất gây dị ứng, nấm mốc, vi khuẩn, vi rút, và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) để đảm bảo rằng không khí tinh khiết có điều hòa được tái chế thông qua Hệ thống HVAC

· Nội thất và máy tính được đặt cách nhau tối thiểu là sáu feet